Wybierz nazwy soli,które należy rozpuścić w wodzie,aby roztwór zawierał dwa razy mniej kationów niż anionów.Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.
azotan(V)wapnia,chlorek glinu,siarczan(VI)sodu,chlorek żelaza(III),węglan potasu,fosforan(V)sodu,siarczan(IV)potasu,chlorek miedzi(II),siarczek potasu.
Na już !!! DZIĘKI !!!!1

Odpowiedzi

2011-09-19T09:02:34+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

azotan(V) wapnia --- Ca(NO3)2---->Ca(2+) + 2NO3(-)
chlorek glinu -------- AlCl3---->Al(3+) + 3Cl(-)
siarczan(VI) sodu ---- Na2SO4---->2Na(+) + SO4(2-)
chlorek żelaza(III) --- FeCl3--->Fe(3+) + 3Cl(-)
węglan potasu -------- K2CO3---->2K(+) + CO3(2-)
fosforan(V) sodu ----- Na3PO4---->3Na(+) + PO4(3-)
siarczan(IV) potasu --- K2SO3---->2K(+) + SO3(2-)
chlorek miedzi(II) ---- CuCl2---->Cu(2+) + 2Cl(-)
siarczek potasu ------- K2S---->2K(+) + S(2-)

Warunek ten spełniają sole zaznaczone "boldem"