Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:35:53+01:00
V = 200cm3
Cm 1 = 1mol\dm3
HCl - kwas solny

d(gęstość) wody = 1g\cm3
d = m\V
m = d*V
m = 1g\cm3 * 200cm3
m = 200g (masa roztworu 1)

ms - masa substancji
Ms - masa molowa substancji

M HCl = 36,5 g\mol
200cm3 = 0,2dm3

Cm = ms\ (Ms*V)
ms = Cm*Ms*V
ms = 1mol\dm3 * 36,5g\mol * 0,2dm3
ms = 7,3g

mr = ms + m wody
m wody = 200g - 7,3g
m wody = 192,7g

192,7g + 50g = 242,7g (masa wody po dodaniu)
242,7g + 7,3 = 250g (masa roztworu po dodaniu wody)
250g*1g\cm3 = 250cm3 (objętość powstałego roztworu)

250cm3 = 0,25dm3

Cm 2 = 7,3\ (36,5*0,25dm3)
Cm = 0,8 mol\dm3

Odp: Stężenie molowe po dodaniu wody wynosi 0,8 mol\dm3.
Jak coś niejasne pisz na priv. ;)