Odpowiedzi

2010-01-26T17:21:47+01:00
Najważniejsza różnica to taka, że magma znajduje się w głębi skorupy ziemskiej, lawa na zewnątrz. Tak więc łatwo można zrozumieć i ją rozpoznać, gdy np wylewa się coś w wulkanu to jest to lawa, a jeżeli jest wewnątrz jest to magma. Inną różnicą może być to, że lawa jest zubożona o składniki lotne, czyli ma ich mniej niż magma.


Magma: najważniejszymi składnikami magmy są tlen i krzem, a także w zróżnicowaniej zawartości: glin, żelazo, sód, potas, wapń i magnez oraz śladowe ilości innych pierwiastków. Podczas zastygania magmy powstają głównie materiały krzemianowe i gazy. Magma bogata w krzemionkę określana jest jako kwaśna, a uboga jako zasadowa. Półpłynna magma wykazuje tendencje do ruchu. Jej zdolność do ruchu zależy od temperatury i składu. Jeśli magma nie ma możliwości ruchu wzrasta w niej ciśnienie gazów i w końcu dochodzi do eksplozji.
Lawa: jest to wydostająca się na powierzchnię ziemi magma. Z głębi ziemi lawa wydobywa się przez komin wulkaniczny i tworzy na powierzchni ziemi stożek z rozszeżeniem półwylotu zwanym kraterem. Magmy głębokiego pochodzenia (bazaltowe) mają mniejszą zawartość krzemionki, a większą żelaza i magnezu. Magmy płytszego pochodzenia zazwyczaj są bogatsze w krzemionkę, a ubogie w żelazo i magnez.
48 4 48
2010-01-26T17:22:33+01:00
Magma jest to zastygnięta lawa. Lawa jest płynna a magma zastygnięta.
1 3 1
2010-01-26T17:22:37+01:00
LAWA to magma wydostająca się z wnętrza ziemi a magma znajduje się w jądrze i zawiera gazy
1 4 1