Napisz zdania według wzoru , używając podanych przymiotników w stopniu najwyższym i uzasadniając swoją opinie .

przymiotniki: lucky , intelligent , noisy , attractive , busy , fuuny .

przykład : The friendliest person i know is Joanna. She always smiles and helps other people. - tu przymiotnikiem było słowo friendly

prosze o pomoc ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T17:34:52+01:00
After I have found girlfriend, I'm luckiest guy in the world.
My dad is the most intelligent person in our house. He knows always all I need to know.
Blue whales are the noisiest animals. They can be heard many miles away.
Last competition won the most attractive woman. I think she is really sexy.
Heathrow is the busiest airport in the world. There are many awaiting flights.
"Police academy" was funniest movie I've ever seen.