Zad1.
Wypisz wyrazy podobne:
d) 5x-3+8y-2y-3x+2y+3
e) 6z+5y²-2y²+10- 4z
f) n²-m+m³+5n²+7m³

Zad2. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych:
a)k+2k+3k-4k+5
b) 0,5a+0,6-0,6+0,5a
c)0,7x+5z+0,002y-4,05z+1,4x
d) 9m+7n-6k+4-2m+6n+2,5
e)1,05s+2,94y-0,09s+7,06y+2,04s
f) 0,8a+1,2a+0,4b-2a-0,4b

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T17:30:13+01:00
Zad1.
Wypisz wyrazy podobne:
d) 5x-3+8y-2y-3x+2y+3 5x,-3x 8y,-2y,2y -3,3
e) 6z+5y²-2y²+10- 4z 6z,-4z 5y²,-2y²
f) n²-m+m³+5n²+7m³ n²,5n² m³,7m³

Zad2. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych:
a)k+2k+3k-4k+5=2k+5
b) 0,5a+0,6-0,6+0,5a=a
c)0,7x+5z+0,002y-4,05z+1,4x=0,95z+2,1x+0,002y
d) 9m+7n-6k+4-2m+6n+2,5=-6k+7m+15n+6,5
e)1,05s+2,94y-0,09s+7,06y+2,04s=3s+10y
f) 0,8a+1,2a+0,4b-2a-0,4b=0
  • Fao
  • Rozwiązujący
2010-01-26T17:37:49+01:00

Zad. 1
d) Wyrazy podobne: 5x i 3x ;
8y i 2y i 2y ;
3 i 3
e) Wyrazy podobne: 6z i 4z;
5y² i 2y²;
10
f) Wyrazy podobne: n² i 5n²;
m³ i 7m³;
m
Zad. 2
a)k+2k+3k-4k+5 = 2k + 5
b) 0,5a+0,6-0,6+0,5a = a
c)0,7x+5z+0,002y-4,05z+1,4x = 2,1x + 0,002 + 0,95z
d) 9m+7n-6k+4-2m+6n+2,5 = -6k + 7m + 13n + 6,5
e)1,05s+2,94y-0,09s+7,06y+2,04s = 3s + 10y
f) 0,8a+1,2a+0,4b-2a-0,4b = 0
2010-01-26T18:28:09+01:00
1.
d.
5x-3+8y-2y-3x+2y+3

5x;-3x;
-3;3
8y;+2y;2y

e.
6z+5y²-2y²+10-4z

6z;-4z
5y²;-2y²

f.
n²-m+m³+5n²+7m³

n²;5n²
m³;7m³


2.
a.
k+2k+3k-4k+5
2k+5

b.
0,5a+0,6-0,6+0,5a
a

c.
0,7x+5z+0,002y-4,05z+1,4x
2,1x+0,95z+0,002y

d.
9m+7n-6k+4-2m+6n+2,5
7m+13n-6k+6,5

e.
1,05s+2,94y-0,09s+7,06y+2,04s
3s+10y

f.
0,8a+1,2a+0,4b-2a-0,4b
brak(wychodzi 0)