Prosze o rozwiązania i wyjaśnienia dlaczego (Obliczenia) ;) POTRZEBNE NA JUTRO !!

zad.1. Obwód prostokąta wynosi 24cm. Jeden bok tego prostokąta jest o 5 cm krótszy od drugiego boku. Pole prostokąta jest równe :
a)30cm² b)29,75 cm² c)28,5 cm² d)23,75 cm²

zad.2. Podstawy trapezu mają długośći: 3cm i 11,6 cm, a jego wyskość jest równa 25 % dłuższej podstawy. Pole trapezu jest równe:
a)21,17 cm² b)29,2 cm² c)30 cm² d)21,9 cm²

zad.3. POdstawa trójkąta jest równa 24cm. Wysokość opuszczona na podstawę stanowi 25% długości tej podstawy. Pole trójkąta jest równe:
a)144cm² b)72 cm² c)70 cm² d)62,5 cm²

zad.4 Pole trójkąta równoramiennego wynosi 48 cm² , a jego ramię ma długość 10 cm. Wysokość opuszczona na ramię trójkąta jest równa:
a)96 cm b)48cm c)9,6cm d)62,5 cm

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T17:44:39+01:00
1.
obwód=24 cm
x I bok
x+5 II bok
Obwód=2x+2(x+5)=24
2x+2x+10=24
4x+10=24
4x=14
x=3,5
3,5- I bok
3,5+5=8,5 II bok

P=3,5×8,5=29,75 cm²
odpowiedz b

2.
a-3cm
b-11,6cm
h-25%×11,6=0,25×11,6=2,9cm

P=½(a+b)×h
½(3+11,6)×2,9=
½×14,6×2,9=21,17 cm²
odpowiedz a

3.
a-24cm
h-25%×24=6cm

P=½a×h=
½24×6=72cm²
odpowiedz b

4.
p=48cm²
a-10 cm
h-?

P=½a×h=
½10×h=48
5h=48
h=9,6cm
odpowiedz c
2010-01-26T18:02:17+01:00
Zad1.
x-pierwszy bok 3,5
x+5cm-drugi bok 8,5

2x+2*(x+5cm)=24cm
2x+2x+10cm=24cm
4x=24cm-10cm
4x=14/:4
x=3.5

P=a*b
P=3,5*8,5
P=29,75

Jest to odpowiedź B

zad2.
11,6 - 100%
x - 25%
x=2,9 to jest wysokość


P=1/2*(a+b)*h
P=1/2*(11,6+3)*2,9
P=7,3*2,9
P=21,17cm
Czyli to jest odpowiedź A


Zad3.
100% - 24cm
25% - x
x=6cm

P=1/2 ah
P=1/2*24cm*6cm
P= 72cm
Czyli to jest odpowiedź B

Zad4.
P=1/2ah
48cm=1/2*10cm*h
48cm=h5cm
h5cm=48cm/5
h=9,6cm

czyli to jest odpowiedź C