Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T22:19:30+01:00
1.Do ataku Niemiec na Polskę doszło z następujących przyczyn:
- Granice które powstały na mocy traktatu wersalskiego po I wojnie światowej.
- Wolne miasto Gdańsk, które Niemcy chcieli już przyłączyc do III Rzeszy w 1933r.
- Istnienie Polskiego pomorza, które oddzielało Prusy wschodnie od reszty Niemiec.
- Nie regulowanie opłat tranzytowych przez koleje Niemieckie wobec PKP co doprowadziło do wstrzymania przez Polskę tranzytu Niemieckiego przez terytorium Polski.
2.Początkowo plany niemieckie zakładały zajęcie pól naftowych na kaukazie.Kiedy Niemcy przebili się w głąb Rosji Hitler postanowił zmienic plany.Chciał zając Stalingrad, gdyż nosiło ono nazwisko samego Stalina.Ale to nie było jedynym celem ponieważ ze Stalingradu wypływały dostawy w górę Wołgi.
3.Agresja ZSRR rozstrzygnęła o klęsce militarnej Polski w kampanii. ZSRR rozpoczął okupację terytorium Rzeczypospolitej do linii zmodyfikowanego paktu Ribbentrop-Mołotow. Atak ten złamał polsko-sowiecki pakt o nieagresji z 1932, który miał obowiązywać do 1945.