Odpowiedzi

2010-01-26T21:32:51+01:00
Kwaśne deszcze powstają w wyniku łączenia się kropel wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza. Największe zanieczyszczenie ma dwutlenek siarki (szacuje się, że jest w Europie on w sześćdziesięciu procentach sprawcą kwaśnych deszczy), tlenki azotu, siarkowodór, tlenek węgla cztery i chlorowodór. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą ze źródeł naturalnych (wybuchy wulkanów, i pożarów lasu) oraz są wynikiem działalności człowieka (powstają w skutek spalania paliw i procesów przemysłowych). Kwaśność roztworu zależy od ilości obecnych w nich jonów wodorowych. Kwaśnych deszczy nie można gołym okiem odróżnić od zwykłych opadów ale jego wpływ na środowisko naturalne można łatwo zauważyć. Kwaśne deszcze padają często w krajach które nie są odpowiedzialne za ich powstawanie. Szkodliwe gazy mogą być bowiem przenoszone przez wiatr setki a nawet tysiące kilometrów od miejsca pochodzenia i wywoływać niebezpieczne opady w rejonie wolnym od ekologicznych zagrożeń. Kwaśne deszcze nie maja żadnych granic poza naturalnymi. Do powstawania kwaśnych deszczy przyczyniają się głownie Stany Zjednoczone i Europa. Wszędzie też można zobaczyć skutki niosących zagrożenia opadów w postaci już martwych lub obumierających lasów (proces obumierania lasów z powodu kwaśnych deszczy wciąż jeszcze nie został szczegółowo wyjaśniony). Skutki kwaśnych deszczy widać najwyraźniej na zboczach gór, tam bowiem dolne warstwy chmur kwaśnego deszczu spotykają się z roślinnością. Są one widoczne również w Polsce. Na przykład w lasach porastających Karkonosze i Góry Izerskie. Kwaśne deszcze powodują też zakwaszenie wód powierzchniowych. Kwaśne deszcze prowadza również do zakwaszenia gleby.
1 2 1