1. Porównaj wartość produktu krajowego brutto w Republice Południowej Afryki i kilku innych krajach afrykaćskich . Przedstaw swoje wnioski . Europa - 1 430 Kenia - 360 Maroko - 1240 Nigeria - 280 Rep. Południo. Afryki - 3110 Wybrzeże Kości Słoniowej - 760 Zimbabwe - 470 PS. trzeba tylko przedstawić wnioski.

1

Odpowiedzi

2010-01-26T17:47:22+01:00
Można zauważyć, że w krajach wyżej rozwiniętych gospodarczo, bogatszych, wartość produktu krajowego brutto jest znacznie wyższa, od wartości w krajach afrykańskich słabo rozwiniętych. im kraj biedniejszy, na niższym poziomie rozwoju tym wartość PKB mniejsza. natomiast RPA to kraj wysoko rozwinięty, dlatego wartość PKB jest tak wysoka.
1 5 1