Odpowiedzi

2010-01-26T17:44:42+01:00
Dysocjacja jest to rozpad na jony (kationy i aniony) pod wpływem wody

HCL --> H+ + Cl-
H2S --> 2H+ + S2-
1 1 1
2010-01-26T17:46:33+01:00
Dysocjacja to proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika(np. wody)
HCl dysocjuje na H⁺ + Cl⁻
H₂S dysocjuje na 2H⁺ + S²⁻
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T21:43:50+01:00
DYSOCJACJA to rozpad cząsteczki kwasu,zasady, soli pod wpływem wody na kationy i aniony.

HCl ---->(nad szczałką H2O) H(na górze +) + Cl(na górze -)

H2S ---->(nad szczałką H2O) 2H(na górze +) + S(na górze 2-)
1 5 1