Gall Anonim
O Polsce
ZACZYNA SIĘ KRONIKA I DZIEJE KSIĄŻĄT I WŁADCÓW POLSKICH NAJPIERW PRZEDMOWA
Ponieważ na rozległych obszarach świata królowie i książęta dokonują nader wielu czynów godnych pamięci, które z powodu niechęci i niedbałości, a może nawet z braku ludzi uczonych, okrywa milczenie - uznaliśmy za rzecz wartą trudu niektóre czyny książąt polskich opisać raczej skromnym [naszym] piórem, ze względu na pewnoego chwalebnego i zwycięskiego księcia imieniem Bolesław, niźli nic w ogóle z tych godnych uwagi zdarzeń nie zachować dla potomności [...]. Lecz ponieważ kraj Polaków oddalony jest od szlaków pielgrzymich i mało komu znany poza tymi, którzy za handlem przejeżdżają [tamtędy] na Ruś, od południa Węgry, od południowego zachodu Morawy i Czechy, od zachodu Danię i Saksonię.Od strony zaś Morza Północnego [...] ma trzy sąsiadujące z sobą bardzo dzikie ludy barbarzyńskich pogan, mianowicie Selencję, Pomorze i Prusy, przeciw którym to krajom książę polski usilnie walczy, by je na wiarę [chrześcijańską] nawrócić.[...]
Kraj to wprawdzie bardzo lesisty, ale niemało przecież obfituje w złoto i srebro, chleb i mięso, ryby i miód, a [...] choć otoczony przez tyle wyżej wspominanych ludów chrześcijańskich i pogańskich i wielokrotnie napadany przez wszystkie naraz i każdy z osobna, nigdy przecież nie został przez nikogo ujarzmiony w zupełności; kraj, gdzie powietrze zdrowe, rola żyzna, las miodopłynny, wody rybne, rycerze wojowniczy, wieśniacy pracowici, konie wytrzymałe, woły chętne do orki, krowy mleczne, owce wełniste.

A oto zadania do tekstu:
zad.1
Co Gall Anonim zamierzł opisać w swoim dziele?
zad.4
Wymień państwa sąsiadujące z Polską za czasów Galla Anonima. Wskaż te, z którymi nasz kraj graniczy obecnie.
zad.6
Podaj zalety państwa polskiego, o którym pisze Gall Anonim.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T18:40:47+01:00
1. Gall Anonim przyblizył nam wygląd kraju polskiego za czasów Bolesława Chrobrego. Chciał przedstawic nam tamtejsze czasy, jak zachowywali się ludzie. Opisał nam rozwój chrześcijaństwa w naszym kraju.

4. Za czasów Gala Anonima Polska sąsiadowała z Rosją, Węgrami, Czechami, Danią, Saksonią oraz trzema państwami Selencią, Pomorzem i Prusami. Obecnie sąsiadujemy z Czechami, Rosja, Węgrami.

6. Zaletami państwa było to iz, mielismy dobrze rozwinięta gospodarke, posiadalismy wiele surowców, oraz naturalny pokarm w postaci ryb. Po analizie dzieła Gala Anoinima możemy zauważyć też, ze opisuje on przyrode w tamtejszej Polsce. Nie było tyle zanieszczyszczeń, a wiec roslinnosć tez była bogata. Mielismy takze dobrego władce.

Myśle ze to powinno być mniej wiecej tak.
27 3 27