1.
a)-2+3xy-2-xy+2xy=
b)2g+3gk+2g-5gk-3g=
c)mn+m+n-mn+n+m=
d)2x+3y-2xy+4x+5y=
e)2ab-3ac+4bc+4ab+5ac-2bc+9=
f)xy+4xy-5+xy+6-4xy=
2.
c)a+b+2c+2a+3b+4b+3a+3c dla a=0.5, b=4, c=0.1

d)4x+2y+2-3z-2x+3y+7z+4 dla x=1/2, y=1/5, z=1/4
3.
b)13+8d-8+d-3=
d)1/2+1/2a+1/4-1/4a=
f)4m-5a+4+(jeden i jedna dróga)a-1=


np. 1/2 T0 OZNACZA JEDNA DRÓGA CZYLI ZAMIAST TEJ SKOSNEJ KRESKI JEST TO UŁAMEK!!!

PROSZE WAS JAK NAJSZYBCIEJ!!! ZGŁOSZE TA ODPOWIEDZ DO NAJLEPSZEJ JAK BENDZIE WSYSTKO ZROBIONE I TAK JAK TRZEBA!!!

CZEKAM!!!CZEKAM!!!CZEKAM!!!

2

Odpowiedzi

2010-01-26T18:01:17+01:00
1.
a)=-4+4xy
b)=g-2gk
c)=2m+2n
d)-2xy+8y+6x
e)=9+8ac+2bc+6ab
f)=1+2xy
2.
c)=0,5+4+0,2+2,5+1,2+1,6+1,5+0,3=11,8
d)=2+2/5+2-3/4-1+3/5+7/4+4=90
3.
b)=1+9d
d)3/4+1/4a
f)=4m+3-3 1/2a
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:22:44+01:00
1.
a)-2+3xy-2-xy+2xy= -4 - 4xy

b)2g+3gk+2g-5gk-3g= g - 2gk

c)mn+m+n-mn+n+m= 2m + 2n

d)2x+3y-2xy+4x+5y= 6x - + 8y -2xy

e)2ab-3ac+4bc+4ab+5ac-2bc+9= 6ab + 2ac +2bc +9

f)xy+4xy-5+xy+6-4xy= 2xy + 1


2.
c)a+b+2c+2a+3b+4b+3a+3c dla a=0.5, b=4, c=0.1

0,5 + 4 + 2*0,1 + 2*0,5 + 3*4 + 4*4 +3*0,5 + 3*0,1 = =0,5+4+0,2+1+12+16+1,5+0,3 = 35,5

d)4x+2y+2-3z-2x+3y+7z+4 dla x=1/2, y=1/5, z=1/4

4*½ + 2*⅕ + 2 - 3*¼ - 2*½ + 3*⅕ + 7*¼ +4 =
=2+⅖+2-¾-1+⅗+1¾+4= 4⅖-¾-1+⅗+1¾+4= 3¹³₂₀-1+⅗+1¾+4= 2¹³₂₀+⅗+1¾+4 = 3¼+1¾+4= 5+4=9

3.
b)13+8d-8+d-3=2 + 9d

d)1/2+1/2a+1/4-1/4a= ¾ + ¼a

f)4m-5a+4+(jeden i jedna dróga)a-1=
4m - 5a + 4 + 1½a - 1 = 4m - 3½ + 3