Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T17:57:29+01:00
D₁= dłuższa przekatna
d₂= krótsza przekątna

pole rombu 1=½d₁d₂

d₁-20%=0,8d₁
d₂+20%=1,2d₂
pole rombu 2=½×0,8d₁×1,2d₂


½d₁d₂-0,48d₁d₂=8cm²
0,02d₁d₂=8cm²
d¹d₂=8:0,02
d₁d₂=400cm²

½d₁d₂=200cm² =pole pierwszego rombu
0,48d₁d₂=0,48×400cm²=192cm²

spr. 200-192=8cm²
odp. pierwszy romb miał pole 200cm², a pole drugiego wynosi 192cm²