Do podanych dat dopisz wydarzenia?
28VII 1914-
5.10IX 1914r-
6/7XI 1917-
9IX 1918-
1.Traktat pokojowy z Niemcami i jego postanowienia.
3.Co rozumiesz przez określenie plan schlieffena
4.co to było porozumienie
5.Zmiany polityczne na mapie Europy po I wojnie światowej -nowe państwa
6.traktaty pokojowe z sojusznikami Niemiec po I wojnie światowej.
7.podaj znaczenie nastempujących postaci:
alolykacja-
wojna pozycyjna-
traktat-
8.kim byli
T.W>Wilson
F.Drzierzyński
G.Clemencea
A.Kcieryński
10.pokój w brzścu litewskim i jego postanowienia Rosja,Niemcy
1

Odpowiedzi

2009-10-03T20:14:09+02:00
28VII 1914- wypowiedzenie wojny serbii przez austro - wegry
5.10IX 1914r- bitwa nad marna
6/7XI 1917- wybuch rewolucji pazdziernikowej

Traktat pokojowy z Niemcami i jego postanowienia.
a) gospodarcze
- zaplata wysokich odszkodowac wojennych
b) terytorialne
- zrzeczenie sie wszytskich posiadlosci zamorskich
- zwrot francji: alzacji i lotarungii
- zwrot polsce wielkopolski i pomorza
c) militarne
- zakaz posiadania lotnictwa i marynarki wojennej
- ograniczenie wojka ladowego do 100000 tysiecy

Co rozumiesz przez określenie plan schlieffena - plan wojny blyskaiwcznej

porozumienie - ugoda pomiedzy mocarstwami

Zmiany polityczne na mapie Europy po I wojnie światowej -nowe państwa
austria; czechoslowacja; wegry; krolestwo, serbow, chorawatow i slowencow(obecna jugoslawia); polska; litwa; lotwa; estonia; finlandia

wojna pozycyjna- wojna w ktorej obie strony zajmuja silnie umocnione linie obronne i straja sie z nich nawzajem wyprzec.

T.W>Wilson - prezydent USA
A.Kcieryński - premier rosji
F.Drzierzyński - polski i rosyjski działacz socjalistyczny i komunistyczny,
G.Clemencea - premier Francji