Ułóż chronologicznie następujące zdania :


-Bóg powołuje Mojżesza i wprowadza lud wybrany z niewolo egipskiej.
-Bóg działa w Kościele, prowadząc nowy lud Boży do siebie.
-Ludzie odwracają się od Boga(grzech pierworodny).
-Bóg zawiera na górze Synaj przymierze z ludem wybranym.
-Ewangelie zostaną spisane. Powstają także inne pisma Nowego Testamentu.
-Jezus zmartwychwstaje.
- Bóg stwarza niebo i ziemię, a na niej człowieka.
- Jezus ponosi śmierć krzyżową(ofiara krwawa).
-Jezus przyjmuje od Jana chrzest w Jordanie i zostaje namaszczony Duchem Świętym.
-Apostołowie otrzymują Ducha Świętego: Kościół zostaje ukazany świat.
-Jezus ustawia Eucharystię(ofiara bezkrwawa).
-Bóg objawia się Abramowi i powołuję Go, by rozpocząć dzieło zbawienia.
-Chrystus ukazuje się kobietom oraz uczniom, a potem wstępuje do nieba.
-Jezus rodzi się w Betlejem z Maryi Dziewic.
-Bóg działa w ludzie wybranym i przez proroków zapowiada Mesjasza.
-Jezus z Nazaretu głosi nadejście królowania Boga: naucza, czyni cuda.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T18:22:04+01:00
1.BÓG stwarza niebo i ziemię, a na niej człowieka.
2.Ludzie odwracają sie od Boga (grzech pierworodny)
3.BÓG objawia się Abramowi i powołuje go, by rozpocząć dzieło zbawienia.
4.BÓG powołuje Mojżesza i wyprowadza lud wybrany z niewoli egipskiej.
5.BÓG zawiera na gÓrze Synaj przymierze z ludem wybranym.
6.BÓG działa w ludzie wybranym i zapowiada przez prorokÓw Mesjasza.
7.Jezus rodzi się w Betlejem z Maryi dziewicy.
8.Jezus przyjmuje od Jana chrzest w Jordanie i zostaje namaszczony Duchem Świetym.
9. Jezus z Nazaretu głosi nadejście krÓlowania Boga: naucza, czyni cuda.
10.Jezus ustawia Eucharystię (ofiara bezkrwawa).
11.Jezus ponosi śmierć krzyżową.
12.Jezus zmartwychwstaje.
13.Chrystus ukazuje się kobietom oraz uczniom, a potem wstępuje do nieba.
14.Apostołowie otrzymuja Ducha Świętego
15.Ewangeli zostają spisane. Powstają także...
16.BÓG dzaiła w kościele...
50 4 50