Zad3.Rozwiń każdy podpunktów,opisując go w 2-3 zadaniach.

a) Łacina stała się podstawą wielu języków.
b)Język łaciński odgrywał ważna rolę w średniowieczu.
c)Współcześnie języki greckie i łaciński odgrywają ważną rolę.

2

Odpowiedzi

2010-01-26T17:57:50+01:00
A) np. język łaciński+ język franków = język francuski
b)Znali go najbardziej wykształceni ludzie, duchowni, często msze prowadozne były w języku łacińskim
c)Do dziś używa się wiele pojęć pochodzenia łacińskiego bądź greckiego, np. philo sophia(filozofia). Są one również niezbędne w takich kierunkach, jak medycyna i prawo.
6 2 6
2010-01-26T17:59:11+01:00
A) Łacina stała się podstawą wielu języków. Mieszany język łaciński z językami barbarzyńskimi zaowocował powstaniem takich języków jak francuski i hiszpański. Językiem tym można było porozumieć się z większościom ludzi.
b)Język łaciński odgrywał ważną rolę w średniowieczu. Był językiem głównym tej epoki. Za jego pomocą można było porozumieć się niemal z każdą osobą.
c)Współcześnie języki greckie i łaciński odgrywają ważną rolę. Są nimi nazywane różne gatunki zwierząt i roślin. Dzięki ich znajomości można odczytać wiele starych pism.

Kiepskie:/
8 4 8