Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T18:12:43+01:00
-1620r. klęska Polaków pod Cecorą
-1621r. Turcy uderzyli na Polskę, ale zostaje zatrzymani pod twierdzą Chocim. Turcy twierdzy nie zdobyli , a w 9.X.1621r. pod murami twierdzy podpisano pokój. Na mocy pokoju obydwie strony miały hamować swoich poddanych, a w Mołdawii Sutan miał powołać hospodorów przychylnych Polsce.
-1672r. wojska tureckie zaatakowały Polskę, zdobyły Kamieniec Podolski i podeszły pod Lwów. Polacy musieli podpisać haniebny rozejm w Buczaczu na mocy, którego Polska utraciła województwa: podlaskie, bracławskie, część Kujaw, musiała zapłacić haracz
-1678r. zwycięstwo hetmana Sobieskiego pod Chocimem
-12.IX.1683r ( odsiecz wiedeńska ) zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem
-1699r. pokój w Karłowicach - Rzeczpospolita odzyskała utracone województwa.