Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T18:16:46+01:00
1)
a = (-2)³ * [-⅔ * 3²/√64 - 1⅓ * (- ⅜)] =
= -8 * [-⅔ * 9/8 - 4/3 (- ⅜) ] =
= -8 * [- ¾ + ½] =
= -8 * (-¼) =
= 2


b = (4/9)-¹ + (√7 + 3)(√7 - 3) - wzór skróconego mnożenia
= 9/4 + (7 - 9) =
= 2¼ - 2 = ¼

a/b = 2/ ¼ = 2 * 4/1 = 8
odp. liczba a jest 8 razy większa od liczby b ;D

2)
funkcja jest prostopadła, gdy a₁*a₂ = -1

y = ax + b - ogólna postać funkcji u ciebie y = m !
k = 3x - 1, to a₁ = 3
P = (6,2) to x = 6, y = 2, więc
m = a₂x - b

a₁*a₂ = -1
3 * a₂ = -1 / :3
a₂ = -⅓, podstawiamy do ogólnego wzoru funkcji i wyznaczamy b

m = a₂x - b = -⅓x - b
2 = -⅓ * 6 - b
2 = -2 - b
2 = -2 - b
4 = -b /:(-1)
b = -4

wzór szukanej funkcji m = -⅓x -(-4) = -⅓x + 4


3)
układ równań

5%x + 4%y = 46 / *100
4%x + 5%y = 44 /*100

5x + 4y = 4600 /:5
4x + 5y = 4400

x + ⅘y = 920
4x + 5y = 4400

x = 920 - ⅘y
4( 920 - ⅘y) + 5y = 4400

x = 920 - ⅘y
3680 - 16/5y + 5y = 4400

x = 920 - ⅘y
- 3⅕y + 5y = 4400 - 3680

x = 920 - ⅘y
- 3⅕y + 5y = 4400 - 3680

x = 920 - ⅘y
1⅘y = 720

x = 920 - ⅘y
9/5y = 720 /*5


x = 920 - ⅘y
9y = 3600 /:9

x = 920 - ⅘y
y = 400

x = 920 - ⅘ * 400
y = 400

x = 920 - 320
y = 400

x = 600
y = 400

jak nie będziesz czegoś rozumieć to napisz ;) postaram się pomóc ;D