Odpowiedzi

2010-01-26T18:18:40+01:00
Klęska państw zaborczych: Rosję pokonali Niemcy i wybuchła w niej rewolucja, Niemcy zostały pokonane przez Ententę, a Austro-Węgry się rozpadły. Na ziemiach polskich powstała próżnia polityczna, Polacy błyskawicznie to wykorzystali organizując własne państwo. Później musieli jeszcze kilka lat walczyć w obronie państwa i o jego granice: z Niemcami (powstanie wielkopolskie i trzy powstania śląskie), z Czechami (spór o Zaolzie), z Ukraińcami (walki o Lwów i wschodnią Galicję ), z Rosją Radziecką (o utrzymanie niepodległości), z Litwą ( o Wileńszczyznę).
- rewolucja w Niemczech i obalenie Wilhelma II
- rewolucja w Rosji (Rząd Tymczasowy[30marca 1917] i Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich[27marca] mówiły o niepodległej Polsce, choc Rząd Tymczasowy mówił jeszcze o "wolnym" sojuszu wojskowym)
- wyżej omówione odezwy wpłynęły na Zachód (zaczął działac w sprawie polskiej, czego dowodem jest utworzenie Armii Polskiej we Francji w kwietniu)
- akt 5 listopada (zmusił Zachód i Rosję do zapronowania lepszych warunków niż państwa centralne)
-polski czyn zbrojny
- 14 punktów Wilsona (13mówił o niepodległej, z dostępem do morza Polsce)
- 29 sierpnia 1918r.- Rosja po rewolucji bolszewickiej i pokoju brzeskim została zmuszona do przekreślenia rozbiorów.
9 4 9
2010-01-26T18:21:29+01:00
14 listopada 1918 przekazano Piłsudskiemu władzę cywilną). Na przestrzeni tego czasu – wraz z przesuwaniem się frontów i zmiennymi losami poszczególnych mocarstw zaborczych, kształtowały się zarówno koncepcje polskie (dotyczące sposobów i dróg do odzyskania niepodległości), jak i koncepcje zaborców oraz Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, prowadzące do rozwiązania sprawy polskiej. W rezultacie, trudnego wcześniej do przewidzenia, przebiegu wojny wszystkie zainteresowane strony musiały prześcigać się w deklaracjach, a wkrótce także i w czynach, które legły u podstaw tworzenia polskiego wojska (Austro-Węgry, okupacja niemiecka, Rosja, Francja) i zalążków organizmu państwowego (okupacja niemiecka, Francja). Wszystko to razem sprawiło, że gdy 11 listopada 1918 roku I wojna światowa została zakończona, Polska powstała jako państwo uznane na arenie międzynarodowej, dysponujące przygotowaną kadrą polityczną i administracyjną oraz zawiązkami wojska, organów władzy wykonawczej i sądowniczej.
17 4 17