Na zakup atlasów historycznych do biblioteki przeznaczono 400 zł. Atlas historyczny
w twardej oprawie kosztuje 26,50 zł, a w miękkiej jest o 10% tańszy. Kupiono
10 atlasów w twardej oprawie i 5 w miękkiej. Ile zapłacono za wszystkie atlasy?
Ile pieniędzy pozostało z planowanej na te zakupy kwoty?
Zapisz wszystkie obliczenia..

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T18:20:38+01:00
Dane:
razem = 400zł
twarda = 10 x 26,50zł = 265zł
miękka = 10% tańszy = 26,50zł - 2,65zł = 23,85 zł
23,85zł x 5 zł = 119,25zł
Rozwiązanie:
400zł - (265zł + 119,25zł) = 400zł - 384,25zł = 15,75zł
Odp.: Z zakupów zostało się 15,75zł reszty.
3 5 3
2010-01-26T18:26:18+01:00
26,50 x 10%= 26,50 x 10/100=2,65
26,50 - 2,65= 23,85
400 -(26,50 x 10 + 23,85 x 5)= 400 -(265 + 119,25)= 400 - 384,25= 15,75
Odp.Za wszystkie atlasy zapłacono 384,25 zł. Z planowanej na te zakupy kwoty zostało 15,75 zł.
1 5 1
2010-01-26T18:27:52+01:00
Dane
razen 400 zł
10 atlaów twarda
5 miekka okładka
100%=26,50
10%=x
x= 2,65
10x26,50=265zł
26,50-2,65=23,85
23,85x5=119,25
400-265-119,25=15,75
265+119,25=384,25
0dp; za atlasy zapłacono 384,25 reszty zostało15,75
2 5 2