Odpowiedzi

2010-01-27T14:50:14+01:00
A)
1 J jest to praca gdy na drodze 1m działamy siłą 1N
(1J = 1N × 1m) czyli jeżeli praca tragarza wynosi 200 J tzn. że wykonał on prace działając na ciało siłą o wartości 200 N przy przesunięciu tego ciała na odległość 1m.
b)
5 kW = 5000 W.
Czyli moc urządzenia wynosi 5000 W tzn, że w czasie 1s urządzenie
to wykonało pracę 5000 J
1 5 1
2010-01-27T19:50:12+01:00
A)oznacza to że tragarz działając siłą 200N przesunął jakieś ciało o 1m
b)oznacza to że urządzenie w czasie 1s wykonało pracę 5000 J
1 1 1