Zad3.Rozwiń każdy podpunktów,opisując go w 2-3 zadaniach.

a) Łacina stała się podstawą wielu języków.
b)Język łaciński odgrywał ważna rolę w średniowieczu.
c)Współcześnie języki greckie i łaciński odgrywają ważną rolę. Ale ma byc 2-3 zdania ale ładne maja byc i rozwiniete:)

2

Odpowiedzi

2010-01-27T19:55:08+01:00
A) Ponieważ wiele języków ma podstawy gramatyki zaczerpniętej z języka łacińskiego.
b) Ponieważ wszystkie nabożeństwa odbywały się w języku łacińskim. Łacina była językiem międzynarodowym w średnioweiczu.
c) Każdy kto zna oba w/w języki z pewnością posiada piękną erudycję. Język Łaciński nadal używany jest w Stolicy Piotrowej, a więc jest bardzo ważny dla Kościoła Katolickiego. Greka natomiast jest użwana w Grecji, czyli dzięki jej znajomości możemy bez probelmu dogadać się w tym kraju.
5 3 5
2010-01-27T23:37:20+01:00
A)kultura zachodnio europejską opiera się na języku łacinskim (głownie za sprawą Rzymian, oraz Kościoła Katolickiego)
b)Łacina była językiem ojczystym Rzymian, a jak wiemy imperium Rzymskie miało daleki zasięg, dlatego w wielu krajach używało się języka wprowadzonego u nich przez Rzymian.W średniowieczu łacina nadal pozostawała językiem międzynarodowym oraz językiem Kościoła Katolickiego. Kultura średniowieczna czerpała też wiele elementów ze starożytości miedzy innymi: teksty w j. łacińskim
c)greka i łacina dzisiaj należą do tzw. języków pięknych, natomiast języki narodowe do "wulgus" (czyli codziennych, potocznych); poza tym łacina jest tez bardzo przydatna w biologi
6 1 6