1.Źródłem sukcesów nazistów w niemczech były:
a) upokarzający zdaniem Niemców Traktat wersalski b) wielki kryzys gospodarczy c) dominacja komunistów w życiu gospodarczym d) Ai B

2.NSDAP i Adolf Hitler doszli do władzy w wyniku:
a)puczu monachijskiego b)zamachu stanu c)wolnych wyborów d) wyborów ograniczonych do ludności

3.Wyjaśnij krótko o czym pisze A. Hitler
"(...) zadaniem narodowego [państwa będzie zachowanie rasy(...)"

4.Wyjaśnij dlaczego J. Stalin mógł na XVII zjeździe partii wypowiedzieć słowa: " Towarzysze! Dyskusja na zjeździe wykazała całkowitą jedność poglądów(...)"

1

Odpowiedzi

2010-01-27T18:17:08+01:00
1-A i B
2-C
3-Chodzi o ustawy Norymberskie
4-Ponieważ wybrano go wodzem partii