Odpowiedzi

2010-01-26T18:22:54+01:00
Epos narodowy to obszerny utwór epicki przedstawiający panoramiczny i wszechstronny obraz dziejów narodu, bądź jego znaczącej grupy w przełomowym momencie dziejów.

"Pan Tadeusz" jest eposem, ponieważ spełnia wszystkie założenia gatunku. Bohaterem jest szlachta polska i litewska, a więc znacząca część narodu. Obraz życia szlachty przedstawiony jest w sposób wszechstronny, ponieważ poznajemy ich obyczaje, rozrywki, sposoby rozwiązywania konfliktów, organizowania uroczystości, np. zaręczyny, prowadzenie gospodarstwa. W utworze występują różnorodne grupy szlacheckie, np. magnateria, szlachta średniozamożna, zaściankowa, rezydenci. Utwór przedstawia przełomowy okres dziejów, bo:

-> jest to okres ogromnych nadziei Polaków, związanych z kampanią napoleońską, na odzyskanie niepodległości;
-> przedstawiona jest zapowiedź zmian społecznych, które sygnalizuje nadanie chłopom wolności;
-> kończy się pewna epoka dawnej Polski szlacheckiej, co zapowiada przymiotnik "ostatni", np. ostatni zajazd, ostatnie cymbalista, ostatni co tak poloneza wodzi.

Ponadto w "Panu Tadeuszu" występują zabiegi artystyczne, typowe dla tego gatunku, np. ratardacja (wprowadzenie opisu, który opóźnia akcję i nic nie wnosi), porównania homeryckie, rozpoczęcie utworu od inwokacji.
3 3 3
2010-01-26T18:23:20+01:00
Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem – poemat Adama Mickiewicza wydany w 1834 w Paryżu; rękopis dzieła przechowywany jest w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Dzieło (gatunek literacki: epopeja narodowa z elementami gawędy szlacheckiej) powstało w latach 1832-34 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, trzynastozgłoskowym aleksandrynem polskim. Rękopis poematu znajduje się w Ossolineum we Wrocławiu wraz ze specjalną ozdobną szkatułką do jego przechowywania, z mahoniu i kości słoniowej, zamówioną przez Stanisława Tarnowskiego i wykonaną w 1873 przez lwowskiego artystę Józefa Brzostowskiego. Pierwsze wydanie "Pana Tadeusza" na ziemiach polskich powstało w Toruniu w 1858 r. w drukarni miejskiej dzierżawionej przez Ernsta Lambecka.
5 5 5