Odpowiedzi

2010-01-26T18:30:21+01:00
1. Czy uprawnione jest twierdzenie, iż B-g chciał sprawdzić właśnie
posłuszeństwo Abrahama wobec Jego woli?
2. Czy nie lepiej byłoby pamiętać o tym, iż Tora jest największym ze znanych
nam wykładów etyki, z których - w tym konkretnym przypadku - możemy uczyć się,
że B-g nie oczekuje od nas przebłagania z ludzi, a jedynie ze zwierząt?
2. Czy współcześnie nie dość jasno widać, że problem składania ludzi na
ołtarzu nie jest li tylko problemem z okresu starożytnej historii Żydostwa,
lecz ma charakter ponadczasowy? Oraz - że z tej właśnie przyczyny nie
powinniśmy z tej konkretnej nauki Tory rezygnować,
doszukując się w zamian innych, mniej lub bardziej karkołomnych interpretacji?
3. Myślenie o B-gu Abrahama, Izaaka i Jaakowa w kategoriach niemoralnych
zachowań ludzkich, czego wyraz daje Autorka w artykule, pozwolę sobie
pozostawić bez komentarza.
Pozdrawiam z wyjątkowo ośnieżonego Edynburga :) Izaak Janas Kaszczyk
3 3 3
2010-01-26T18:34:08+01:00
Abraham bał się Pana Boga i był gotowy poświęcić dla Niego wszystko. Abraham wierzył w Boga z całego serca swego.
Abraham był gotowy poświęcić Swego syna. Ale to była tylko próba Boga.
2 5 2