Odpowiedzi

2010-01-26T18:32:40+01:00

· Drugi rozbiór Polski w 1793r.
· Inspekcja emigracji polskiej we wrześniu 1793r.
· Antoni Madaliński rusza z Ostrołęki do Krakowa w marcu 1794, przyspiesza wybuch powstania
· 24 marca 1794r. na Rynku Krakowa, wobec zgromadzonych tłumów Kościuszko zaprzysiągł wraz z garnizonem polskim akt powstania
· 1 kwietnia Kościuszko rozpoczął marsz w kierunku Warszawy
· 4 kwietnia 1794 odbyła się bitwa pod Racławicami
· Wybuch powstania w Warszawie 17 kwietnia 1794r
· Warszawa po dwu dniach stała się wolna
· 19 kwietnia 1794r powstała Rada Zastępcza Tymczasowa.
· Wybuch powstania w Wilnię 23 i 24 kwietnia
· Na przełomie kwietnia i maja 1794r. całość Rzeczypospolitej stanęła do walki powstańczej
· 7 maja 1794r. Wydany zostaje słynny Uniwersał połaniecki w sprawie chłopskie
· 24 kwietnia powstał w Warszawie klub jakobinów, radykałów nawołujących do rozprawy z targowiczanami. Pod ich wpływem 9 maj wydane zostały pospieszne wyroki śmierci na Józefie Ankwicz, prezesie Rady Nieustającej, biskupie Józefie Kossakowskim i hetmanach: Piotrze Ożarowskim i Janie Zabielle
· 6 czerwca Kościuszko zdecydował się przyjąć bitwę pod Szczekocinami zakończoną przegraną Polaków
· 8 czerwca porażka pod Chełmem, tydzień później przez Prusaków zajęty został Kraków
· 28 sierpnia bitwa o Warszawe załamała pruski plan jej zdobycia
· Wybuch powstania w Wielkopolsce 20-23sierpnia 1794r.
· Zajęcie Wilna 12 sierpnia
· 10 października 1794r. pod Maciejowicami Kościuszko ponosi klęskę i dostaje się do niewoli rosyjskiej
· Kapitulacja Warszawy 9 listopada 1794r
· Generał Wawrzecki otoczony pod Radoszycami w Sandomierskiem złożył broń 16 listopada 1794r
· Upadek powstania kosciuszkowskiego
7 3 7