Odpowiedzi

2010-01-26T18:36:50+01:00
P - moc grzalki = 300W
U - napięcie = 220 V
t - czas przeplywu prądu = 1 min = 60 s
I - natęzenie prądu = ?
Q - energia pobrana = ?
P = UI
I = P/U = 300/220 = 1,36 A
Q = UIt = Pt = 300 razy 60 = 18000 Ws = 18000 J
odp
I = 1,36 A , energia dostarczana wodzie = 18000 J

5 3 5