Zad1

Uzupełnij podane schematy wymaganymi wyrazami, tak aby powstały poprawne zdania.

(kto?).....-zawraca głowę -(komu?)........(czym?).....
(Kto?)...- załamywał ręce - (nad czym?).....
(kto?).....- nie pisnął słowa- (komu?).........(o czym?)......

zad2
Opisz schematy łączliwości składniowej podanych frazeologizmów.
nie zagrzał długo miejsca
zalazł za skórę
nie zostawiła suchej nitki

zad3
Długości boków prostokąta ABCD są w stosunku 2:3. Oblicz długości boków prostokąta A(prim)B(prim)C(prim)D(prim) podobnego do prostokąta ABCD, w skali k=3,5

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T18:46:53+01:00
Ktos-zawraca głowę -mi(czym?)niepotrzebnymi rzeczami
(Kto?).brat..- załamywał ręce - (nad czym?)...nad wypadkiem..
(kto?).kolega....- nie pisnął słowa- (komu?)..kolezance.......(o czym?)...o naszej tajemnicy...
2 3 2