Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T18:50:23+01:00
Kasprowicz przedstawia wizję sądu ostatecznego, która jest opisem Apokalipsy św. Jana. Występują także inne motywy biblijne, a także motywy i symbole kulturowe. Kasprowicz ukazuje upersonifikowaną naturę, która przeżywa opisywaną sytuację, odczuwa trwogę, przerażenie i śmierć. Podmiot liryczny to człowiek, który przeżywa zagładę świata. Zwraca się do Boga z prośbą o zmiłowanie. Przemawia w imieniu ludzkości; przeżywa wszystkie cierpienia. Popada w skrajne emocje: od prośby, szacunku, pokory przez błaganie o litość do zarzucenia Bogu oziębłości, lodowatości, braku czułości na ludzkie cierpienie. Zwraca się do Boga z wyrzutem (oskarżeniem), że całe zło to wyłącznie Jego wina.