Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T18:46:41+01:00
W republice najwyższe organy władzy państwowej,w tym i głowa państwa(prezydent),wybierane są na czas określony przez ogół uprawnionych obywateli(republika demokratyczna,np, Republika Federalna Niemiec,Francja,Włochy)lub wąskie z reguły najbogatsze grupy społeczeństwa(republika autorytatywna,np. Wenecja w XIV-XVI w., Rzeczpospolita Krakowska w latach 1815-1846). Ze względu na reżim polityczny,czyli metody i środki sprawowania władzy,państwa dzielą się na demokratyczne, autorytarne i totalitarne.
5 4 5