Ustal wzór soli na podstawie następujących danych i tabeli rozpuszczalności:

1. Po dodaniu wodorotlenku sodu do roztworu tej soli wytraca sie niebieski osad
2. Anion tej soli tworzy praktycznie nierozpuszczalne osady z jonami baru i ołowiu oraz słabo rozpuszczalne- z jonami wapnia i srebra.


1

Odpowiedzi

2010-01-26T19:13:13+01:00
Odp.
Ta sól to:CuSO4-siarczan (V) miedzi (II),
Reakcje:CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4,
Ba(2+)+SO4(2-)=BaSO4-wytrąca się osad,
Pb(2+)+SO4(2-)=PbSO4-wytrąca się osad,
Ca(2+)+SO4(2-)=CaSO4-wytrąca się osad,
2Ag(+)+SO4(2-)=Ag2SO4-wytrąca się osad.