Proszę o rozwiązanie to na dzis dam najj!
grupa a Atmosfera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 10 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową. . . . . . . . . odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać Klasa maksymalnie 16 punktów. 1. Podkreśl nazwę warstwy atmosfery, zawierającej około 80% powietrza atmosferycznego. 0–1 p. a) Termosfera. b) Troposfera. c) Egzosfera. d) Stratosfera. 2. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. 0–1 p. Atmosfera składa się w 78% z... a) argonu. b) helu. c) azotu. d) tlenu. 3. Zaznacz trzy zdania, które dotyczą klimatu morskiego. 0–3 p. a) Charakteryzuje się niewielkimi średnimi rocznymi amplitudami temperatury powietrza. b) Charakteryzuje się bardzo dużymi średnimi rocznymi amplitudami temperatury powietrza. c) Występuje między innymi w Kazachstanie. d) Występuje między innymi w Irlandii. e) Charakteryzuje się częstymi mgłami i opadami deszczu. f) Charakteryzuje się bardzo mroźnymi zimami 4. Podkreśl w poniższych zdaniach prawidłowe informacje. 0–2 p. a) Halny to wiatr stały / lokalny wiejący w górach / nad morzem. b) Pasaty to wiatry wiejące na półkuli południowej z południowego wschodu / południowego zachodu na północny wschód / północny zachód 5. Zaznacz na mapie strzałkami kierunek 0–1 p. wiania monsunu letniego. 6. Dopisz do poniższego opisu właściwy termin 0–1 p. Przebieg pogody na danym obszarze, określony na podstawie wieloletnich obserwacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Odpowiedzi

2010-01-27T16:40:24+01:00
1-
2-c
3-a,d,f
4-a) 2 b) 4
5-z północy na zachód
6-
5 3 5
2010-01-27T18:29:18+01:00
1. a)
2. c)
3. a,d,f
4. lokalny
w górach
5. z północy na zachód
6.klimat
11 3 11