1. Przemyśl poniższy tekst i wyjaśnij własnymi słowami jego sens:
"Zło moralne, czyli grzech, jest dobrowolnym aktem, przez który człowiek traci przyjaźń z Bogiem, a jego serce staje się złe. Wszelkie inne zło - choroby, ubóstwo, nędza, niewiedza - samo w sobie nie wpływa na ludzkie serce. Natomiast grzech tak: czyni człowieka złym i odsuwa go od prawdziwego szczęścia."

2. W "Ojcze nasz" prosimy Boga, aby wyzwolił nas "od złego". Czym jest "zło"? Jakie szkody może nam wyrządzić? Dlaczego? Dlaczego w tej modlitwie nie prosimy Boga, aby nas wybawił od cierpienia?


Jeśli nie znacie odpowiedzi na jedno, to odpiszcie na to drugie. Każda odpowiedź mi się sprzyda, bo musze dużo napisac 2 strony czyli kartke na jedno zadanie.

1

Odpowiedzi

2009-10-03T20:48:19+02:00
1.Zło wyrządzone przez człowieka zmienia ludzkie serce, a zło wyrządzone człowiekowi nie zmienia go.