Uzupełnij równania dysocjacji jonowej:
a)KCL----K(+ u góry nad K)+......
b)Mg(NO3)2------.....+2 NO3(- u góry)
c)Fe2(SO4)3------.....+......
d)....------Al(nad Al jest 3+)+3 Br(nad Br jest -)


Napisz równania dysocjacji jonowej nastepujacych zwiazkow:
a)CaCl2 ,K2S,NaNO3,CuSO4
b)MnCl2,NaBr,Al(NO3)3,Na2CO3
c)BaCl2,Cu(NO3)2,Na3PO4,MgSO4
d)FeCl3,KI,AgNO3,K2SO4

1

Odpowiedzi

2009-10-03T21:17:33+02:00