Odpowiedzi

2010-01-26T18:52:09+01:00
Najwyższa Izba kontroli kontroluje
-budżet państwa,
-administrację rządową,
-gospodarkę finansową i majątkową Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu,
-przeprowadza kontrolę pod względem legalności, gospodarności i celowości i rzetelności,
-Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
-IPN,
-działalności Kancelarii Prezydenta,
-różnego rodzaju pomoce np. teraz kontroluje pomoc poszkodowanym przez tornado,

Rzecznik praw obywatelskich strzeże:
- stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych(Art.1 p.2-Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich)
-
2 4 2
2010-01-26T18:52:28+01:00
Najwyższa Izba Kontroli kontroluje:
-działalność organów państwa (administracji rządowej)
-NBP( Narodowy Bank Polski)
-osoby prawne działające na rzecz państwa, organizacji państwowych

Rzecznik praw obywatelskich strzeże:
-wolności i prawa człowieka i obywatela
-zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej
1 5 1