Odpowiedzi

2010-01-26T18:59:01+01:00
Woda krystalizacyjna to woda wbudowana w różny sposób w sieć przestrzenną kryształu. Tego rodzaju kryształy nazywa się hydratami.

Woda konstytucyjna - woda powstająca np. podczas ogrzewania substancji, w których stosunek ilościowy wodoru do tlenu wynosi 2do 1, czyli tyle, ile w cząsteczce wody. Wodę konstytucyjną zawierają np. wszystkie węglowodany.

Woda utleniona – 3% wodny roztwór nadtlenku wodoru (H2O2).

Ciężka woda – woda, w której większość cząsteczek wodoru jest zastąpiona deuterem.

Woda twarda – woda zawierająca znaczne stężenie soli różnych metali (czesto Ca i Mg)

Woda królewska - mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego w stosunku objętościowym 3:1

Woda amoniakalna to zwyczajowa nazwa roztworu amoniaku w wodzie

Woda wapienna - nazwa zwyczajowa nasyconego wodnego roztworu wodorotlenku wapnia
4 5 4
2010-01-26T19:06:05+01:00
Woda krystalizacyjna-jest woda, która w temperaturze wyższej od temperatury krzepnięcia wody, może tworzyć sieć krystaliczną.

Woda konstytucyjna- nie występuję ona w związkach chemicznych jako typowa cząsteczka wody, ale wydziela się podczas ich rozkładu.

woda utleniona-rozcieńczony roztwór nadtlenku, wykorzystywana najczęściej do przemywania ran i rozjaśniania włosów.

woda ciężka-woda w której zamiast atomów protu znajdują się połączone z tlenem atomy deuteru.

woda twarda-jest to woda która zawira duże stężenia soli różnych metali,

woda królewska- jest to mieszanina stężonego kwasu solnego i stężonego kwasu azotowego(V) w stosunku 3:1,

Woda amoniakalna- jest to bezbarwna ciecz o ostrym ale nie duszącym zapachu. Dysocjuje tak jak inne wodorotlenki, odszczepiając jon OH(-)[ jest raczej słabą zasadą ]. Na powietrzu rozkłada się na amoniak i wodę.

woda wapienna - opalizujący płyn, silnie alkaliczny, stosowany w analizie chemicznej zmiękczaniu wody metodą dekarbonizacji lub wapienno sodową, oraz w medycynie, zewnętrznie jako środek ściągający i osuszający, oraz wewnętrznie, przy zatruciu kwasami.

MAM NADZIEJĘ ŻE POMOGŁAM =) Moja praca Domowa z ostatniego tygodnia :P na 5 !7 4 7