1.Oblicz gestosc 129 kg. powietrza wypełniającego salę o objętośći 100m sześciennych.
2. Ile wynosi masa powietrza wciąganego przy wdechu do płuc przy normalnym ciśnieniu atmoswerycznym zrasta o około 4000cm sześcienne?Przyjmij że gęstośc powietrzzawynosi 0,0129g/cm sześciennych
3. Jaką objętość zajmują 3 kg powietrza?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:10:11+01:00
1
d - gestosc
100m3 = 100000dm3
d= m/v
d = 129000g / 100000dm3 =1,29g/dm3
2
tutaj nalezy zastosowac wzor
m= V *d =4000cm3 * 0,0129g
m= 51,6