Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:15:52+01:00
Ewangelia była o tym jak w dzień szabatu, Jezus udał się do synagogi aby czytać. Czytał tam księgę Izajasza, w której były słowa mówiące o tym, że "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi..."
Potem Pan Jezus powiedział, że dziś się spełniły te słowa o których czytał.

Łk 1,1-4; 4,14-21
46 4 46
2010-01-26T23:25:45+01:00
Byl to poczatek ewangelii sw lukasza
Ewangelista Łukasz mówi dziś o tym, z jakiego powodu spisał Chrystusową Ewangelię. Celem tego jest przekonanie adresata, Teofila, o całkowitej pewności tej nauki. Zagwarantować ma to podejście Łukasza, który najpierw chce zbadać dokładnie całą sprawę, od samego początku.
Wiele razy my sami nie jesteśmy pewni co do słów Ewangelii. Wielu ludzi odnosi wrażenie, iż jest to stara baśń, w którą pięknie jest wierzyć, mimo iż to tylko fikcja. W ten sposób podważają oni postawę swojej wiary. Skąd zatem wziąć pewność, o której mówi Łukasz-Ewangelista? Odpowiedź także zawiera się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii: zbadać wszystko od początku.
Zagłębienie się w historię zbawienia, która swój szczyt osiąga w Ewangelii, nie pozostawi w nas cienia złudzeń nieprawdziwości tej historii. Jej spójność oraz stopień, w jakim kolejno rejestrowane zdarzenia są kontynuacją i wypełnieniem wydarzeń poprzednich, odnotowanych przez autorów z innych czasów, wykluczają jakiekolwiek podejrzenia o przypadkowość tej historii.
Powtarza nam to dziś sam Jezus: Moc Ducha, z jaką nauczał Chrystus, zadziwienie, w jakie wprawiał tłumy oraz siła, z jaką odczytywał święte zwoje w synagodze, nie są przypadkowe. Są one jasnym znakiem, że to właśnie On jest spełnieniem Bożych obietnic, to w Nim wypełniają się proroctwa, to On jest oczekiwanym Mesjaszem. I my - również dzięki św. Łukaszowi - mamy co do tego pewność.
25 1 25