Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T20:16:51+01:00
Zad. 21
a) 5,7% - 100%
x% -68,1%
______________
x=68,1*5,7/100
x=3,8817
Odp: Mieszkało 3,8817% ludności
b) 850 500 - 40,5%
x - 100%
_________________
x=850 500*100/40,5
x=2100000
W zadaniu nie podałeś ile osób jest w polsce więc nie mogę Ci tego zrobić
zad.22
a) 10%=0,1
1560* 0,1=156
1560-156=1404
5%=0,05
1404*0,05=70,2
1404+70,2=1474,2
Odp.:Kosztuje 1474,2zł
b) 1296zł - 90%
x zł -100%
______________________
x=1296*100/90
x=1440

1440zł - 90%
x zł - 100%
_______________
x=1440*100/90
x=1600
Odp.:Narty na początku kosztowały 1600 zł

c)70%=0,7
1,3x-0,7*1,3x=117zł
1,3x-0,91x=117zł
0,39x=117zł
x=300zł

zad.23
x - 100%
0,7x - 70%

40%=0,4
0,7x+0,4*0,7x=0,98x
x-0,98x=0,02x
0,02=2%
Odp.: Jest 2% niższa.

zad.24
a)a=b
20%=0,2
a-0,2*a=0,8a
0,8a-0,2*0,8a=0,64a
40%=0,4
b-0,4*b=0,6b
0,6b<0,64a

b)a=b
20%=0,2
a+0,2*a=1,2a
1,2a+0,2*1,2a=1,44a
40%=0,4
b+0,4*b=1,4b
1,4b<1,44a

c)a=b
20%=0,2
a-0,2*a=0,8a
0,8a+0,2*0,8a=0,96a
b>0,96a
1 5 1
2010-01-26T23:11:59+01:00
21
a)68,1%*5,7%*ok38 000 000=ok1 475 046

b)850500--40,5%
x-100%
x=2 100 000 w.podkarpackie

38 000 000---100%
2 100 000---x
x= 2 100 000*100%/38 000 000
x=0k.5,5%
22
a)0,9*1560=1404 po obniżce
1,05*1404 =1474,2 po podwyżce

b)0,9*0,9x--1296
x-?
?=1296x:0,81x
?=1600zł

c)0,7*1,3x=1,3x-117
x=?
0,91x=1,3x-117
0,39x=117
x=117:0,39
x=300zł

23
1,4*0,7x=-,98x=98%x
czyli niższa 0 2%

24
A=B=x-cena towaru Ai B
a)A:0,8*0,8x=0,64x
B:0,6x towar B tańszy
b)A:1,2*1,2x=1,44x
B:1,4x towar B tańszy
c)A:0,8*1,2x=0,96x towar A tańszy
B:x
1 5 1
2010-01-27T00:36:43+01:00