Odpowiedzi

2009-10-03T21:51:07+02:00
"Zemsta" jest komedią składającą się z czterech podzielonych na sceny aktów. Zasadą kompozycyjną komedii jest kontrast: charakterów, obyczajów, mentalności. W utworze Aleksandra Fredry przedstawiono kontrast charakterów. Postać Cześnika Raptusiewicza przeciwstawiono postaci Rejenta Milczka. Pierwszy z nich jest porywczy, gwałtowny, drugi cichy i spokojny.

"Zemsta" zachowuje jedność czasu, miejsca i akcji. Akcja dzieję się w ciągu jednego dnia, w tym samym miejscu

(starym zamku), koncentruje się wokół sporu o mur, uzupełnionego o wątek miłości Klary i Wacława oraz starań Podstoliny o zamążpójście.

Konstrukcja akcji w utworze jest bardzo wyrazista: od ekspozycji (przedstawienie bohaterów, głównego wątku), poprzez jej zawiązanie i rozwój (przejście Podstoliny na stronę Rejenta), punkt kulminacyjny (spotkanie Cześnika i Rejenta) do

rozwiązania (zgoda zwaśnionych sąsiadów).
8 3 8