1. ab + b + a + 1
2. 5x - 10y + x(do kwadr.) - 2xy
3. x(do 4-tej) + 2x (do kwadr.) - x - 2
4. 12a + 36 + 4ab(do kwadr.) + b(do 3-ciej)
5. x(do 3-ciej) - x( do kwadr.) + x - 1
6. 4a(do 3-ciej) + 2a(do kwadr.) - 12a - 6
7.x(do kwadr.) + 3y - xy - 3x
8. abc - 5ab + c(do kwadr.) - 5c

1. 16a(do kwadr.) - 4
2. 1/4 - 25y(do kwadr.)
3. x(do kwadr.) + 2xy + y(do kwadr.)
4. 1/9x(do kwadr.) + 1/3x + 1/4
5. m(do kwadr.) - 2mn + n (do kwadr.)
6. 25a(do kwadr.) - 20a + 4
7. 2 - 2(pierwiastek)2y + y(do kwadr.)

Legenda :
- np 1/4 , 1/9 są pisane w ułamku
- 2(pierwiastka)2y sa pisane = 2 pierwiastków z 2y

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:12:17+01:00
1. ab + b + a + 1=(a+1)*(b+1)
2. 5x - 10y + x(do kwadr.) - 2xy=(x-2y)*(x+5)
3. x(do 4-tej) + 2x (do kwadr.) - x - 2
4. 12a + 36 + 4ab(do kwadr.) + b(do 3-ciej)
5. x(do 3-ciej) - x( do kwadr.) + x - 1
6. 4a(do 3-ciej) + 2a(do kwadr.) - 12a - 6
7.x(do kwadr.) + 3y - xy - 3x=(x-y)*(x-3)
8. abc - 5ab + c(do kwadr.) - 5c=(ab+c)*(c-5)
a w tym wyżej o co chodzi co trzeba zrobić
1. 16a(do kwadr.) - 4=(4a-2)*(4a+2)
2. 1/4 - 25y(do kwadr.)=(1/2-5y)*(1/2+5y)
3. x(do kwadr.) + 2xy + y(do kwadr.)=(x+y)²
4. 1/9x(do kwadr.) + 1/3x + 1/4=(1/3x+1/2)²
5. m(do kwadr.) - 2mn + n (do kwadr.)=(m-n)²
6. 25a(do kwadr.) - 20a + 4=(5a-2)²
7. 2 - 2(pierwiastek)2y + y(do kwadr.)=(√2-y)²
1 5 1