Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-03T22:21:48+02:00
Proces replikacji przebiega wzdłuż dwóch nici macierzystych, do których dobudowywane są nowe, na zasadzie komplementarności. Dobudowywanie przebiega różnie na obu niciach: na jednej - w kierunku tworzenia oczka replikacyjnego i jest ono ciągłe, na drugiej - w sposób nieciągły. Powstawanie odbywa się we fragmentach. Starter przyłączany jest co kawałek świeżo powstałej nici i dobudowuje fragment - Okazaki. Wszystkie Okazaki łączy enzym ligaza.
Replikacja zapewnia dokładne przekazanie identycznej informacji zawartej w DNA do komórek potomnych w procesie mitozy i na kolejne pokolenie w procesie mejozy. Z kolei możliwość błędu w replikacji jest warunkiem ewolucji.
2 2 2
2009-10-03T23:41:25+02:00
Proces replikacji przebiega wzdłuż dwóch nici macierzystych, do których dobudowywane są nowe, na zasadzie
komplementarności. Dobudowywanie przebiega różnie na obu niciach: na jednej - w kierunku tworzenia oczka replikacyjnego i jest ono ciągłe, na drugiej - w sposób nieciągły. Powstawanie odbywa się we fragmentach. Starter przyłączany jest co kawałek świeżo powstałej nici i dobudowuje fragment - Okazaki. Wszystkie Okazaki łączy enzym ligaza.
Replikacja zapewnia dokładne przekazanie identycznej informacji zawartej w DNA do komórek potomnych w procesie mitozy i na kolejne pokolenie w procesie mejozy. Z kolei możliwość błędu w replikacji jest warunkiem ewolucji.