1 zad. a/
Z jaką prędkością poruszało się ciało o masie 4 kg, jeżeli jego energia kinetyczna wynosiła 0,8 kJ?

b/ Ciało o masie 20 kg spadło z wysokosci 10m . Jaka była jego energia kinetyczna w chwili zdarzenia z ziemią? Jaką pracę wykonsłs silła ciężkości podczas spadania tego ciała?

1

Odpowiedzi

2009-10-03T22:40:12+02:00
A)
Dane:
m = 4kg
Ek = 0,8 kJ = 800J

Szukane:
v = ?

Rozwiązanie:
Ek = mv²/2 → v = √2Ek/m
v = √2 * 800J / 4kg
v = √400 m²/s²
v = 20 m/s

b)
Dane:
m = 20kg
h = 10m
g = 10m/s²

Szukane:
E = ?
W = ?

Rozwiązanie:
F = m * g
W = F * h → W = mgh
E = W = mgh
E = W = 20 kg * 10m/s² * 10m
E = W = 2000 J