Podziel 2294 i 1848 przez tą samą liczbę, aby reszta w pierswszym dzieleniu była równa 19, a w drugim 23

Wiedząc że sinus alfa = 1/3 oblicz cosinus alfa
(wzór do zadania: (sinus alfa)do potęgi 2+(cosinus alfa)do potęgi 2=1 )

Proszę pomóżcie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T09:55:40+01:00
Cześć.
1) 2294 = n*k + 19[n - to wynik dzielenia, a k to liczba, przez którą się dzieli]
1848 = l*k + 23 [l - iloraz bez reszty]
Po uproszczeniu: Podziel 2275 [2294-19=2275] oraz 1825 [1848-23=1825]
przez tę samą liczbę.
2275 = 5*5*7*13
1825 = 5*5*73
NWD(2275,1825) = 5*5=25 - przez tę liczbę dzielimy
(2275+19):25 = 91 reszta 19
(1825+23):25 = 73 reszta 23
Odp.: Dzielono przez 25 - otrzymano: 91 r 19 oraz 73 r 23.
2) (sinus alfa)do potęgi 2+(cosinus alfa)do potęgi 2=1
To jest tzw. jedynka trygonometryczna. A teraz ad rem.
^ - znak potęgi w moich obiliczeniach
(1/3)^2 + x^2 = 1 [x - wartość cosinusa alfy]
1/9 + x^2 = 1
x^2 = 8/9
x = 2 pierwiastki z dwóch podzielone przez trzy