Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T01:02:27+01:00
Żelazko elektryczne --- wybrane zalecenia producenta dotyczące ich bezpiecznej obłsugi:

1.Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu jeżeli w danej chwili nie jest używane bądź następuje zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia.

2.Zawsze wyłączaj urządzenie trzymając za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.

3.Należy zachować szczególną ostrożność jeśli w pobliżu są dzieci.

4.Nie wolno zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru z uwagi na możliwość powstania pożaru.

5.Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone. Jeżeli jakakolwiek część łącznie z przewodem zasilającym jest uszkodzona nie należy korzystać z urządzenia.

6.Nie wolno na własną rękę dokonywać napraw urządzenia. Jego napraw może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy lub Serwis Centralny.

7.Nigdy nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem i niniejsza instrukcją.
3 4 3