Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-03T22:14:22+02:00
Każdy wielokąt foremny można podzielić na pewną ilość trójkątów równoramiennych (ich ilość jest uzależniona od ilości boków wielokąta). Kąt wewnętrzny tego wielokąta to dwa tej samej miary kąty trójkąta równoramiennego, zatem kąt ten wynosi 172:2=86 stopni. Trójkąt równoramienny ma zatem kąty 86 stopni, 86 stopni (kąty przy podstawie w każdym trójkącie równoramiennym są jednakowe) oraz 180 - 2x86=180-172=8. Zatem kąt ostry tego trójkąta wynosi 8 stopni. Kąty te tworzą kąt 360 stopni, a skoro ich ilość wynosi tyle co ilość boków wielokąta to wynosi ona 360 stopni : 8 stopni =45. Zatem jest to 45-kąt :)