Odpowiedzi

2011-09-19T09:35:26+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) mCO2=44u
44g CO2 ----- 6,02*10^23 cząst.
xg CO2 ------ 2*10^23 cząst.
x = 14,6g CO2

2)
v=5cm3
d=13,5 g/cm3
m=v*d
m =5*13,5
m = 67,5g

 

mHg=201u

201g Hg ----- 6,02*10^23 at.

67,5g Hg ---- x at.

x = 2,02*10^23 at.

2011-09-19T10:24:32+02:00

1)

masa mola CO₂ = 12g + 2*16g = 44g


44g CO₂-------zawiera----- 6,02*10²³ czasteczek
to Xg CO₂-----zawiera-------2*10²³ cząsteczek


X =2*10²³ * 44g : 6,02*10²³= 14,6g CO₂

2)

Dane :

V (objetość ) Hg =5cm³
d (gęstość) Hg =13,5 g/cm³


Obliczam masę (m) miedzi :

d= m : V   /*V

m=V * d
m = 5 cm³ *13,5g/cm³= 67,5g Cu

 

Masa mola rtęci( Hg )= 201g

 

201g Hg------------zawiera--- 6,02*10²³ atomów

to 67,5g Hg--------zawiera----X atomów

 

X = 67,5g * 6,02*10²³ : 201g = 2,02*10²³ atomów Hg