Odpowiedzi

2010-01-26T19:35:43+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Ewangelia Mateusza
Ewangelia Marka
Ewangelia Łukasza
Ewangelia Jana
Dzieje Apostolskie
List do Rzymian
1 List do Koryntian
2 List do Koryntian
List do Galatów/List do Galacjan
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1 List do Tesaloniczan
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczyków
List Jakuba
1 List Piotra
2 List Piotra
1 List Jana
2 List Jana
3 List Jana
List Judy
Apokalipsa św. Jana/Objawienie św. Jana
189 4 189
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:39:15+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
EWANGELIE:
Ewangelia Mateusza
Ewangelia Marka
Ewangelia Łukasza
Ewangelia Jana

DZIEJE APOSTOLSKIE
Dzieje Apostolskie

LISTY ŚW. PAWŁĄ
List do Rzymian
1 List do Koryntian
2 List do Koryntian
List do Galatów/do Galacjan
List do Efezjen
List do Kolosan
1 LIst do Tesaloniczan
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
LIst do Hebrajczykow/List do Żydów

LISTY POWSZECHNE
LIst Jakuba
1 List Piotra
2 List PIotra
1 List Jana
2 List Jana
3 List Jana
List Judy

KSIĘGI PROROCKIE

Apokalipsa Św. Jana/Objawienie ŚW. Jana
Razem jest ich w sumie 27
170 4 170
dzięki
dzienaaa :)
Świetne dzięki :)
jjjjeeeejjjj