1. Samochód rusza z przyśpieszeniem 200 cm/s². Jaka drogę przebędzie w czasie 4s .

2. Pociąg opuścił przystanek ruchem jednostajnie przyśpieszonym z przyśpieszeniem 30cm/s w jakiej odległości od przystanku uzyskał prędkość 15m/s?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-03T22:20:53+02:00
1.
Dane:
a = 400 cm/s² = 4 m/s²
t = 4s

Szukane:
s = ?

s = at²/2
s = 4m/s² * (4s)²
s = 64 m

2.
Dane:
v = 15m/s
a = 30cm/s² = 0,3 m/s²

Szukane:
s = ?

Rozwiązanie:
s = at² / 2 a = v/t → t = v / a
s = a(v/a)²/2
s = 0,3 m/s² [(15m/s)/(0,3 m/s²)]² / 2
s = 0,3 m/s² [50 s]² / 2
s = 375 m

Mam wrażenie déjà vu \/
2009-10-03T22:25:29+02:00
Zad 1
Dane:
a = 400 cm/s² = 4 m/s²
t = 4s

Szukane:
s = ?

s = at²/2
s = 4m/s² * (4s)²
s = 64 m
odp. Samochód w czasie 4s przebędzie drogę długości 64m