Odpowiedzi

2010-01-26T19:31:35+01:00
Oktawian August wprowadził pewne reformy.
Podzielił on prowincje na senatorskie i cesarskie. Okres w którym panował jest zwany " pax romana " czyli pokój rzymski. Odbudował on świątynie wzniósł sanktuaria bóstw, a rodzinom wielodzietnym dawano pewne przywileje. Powiększył on państwa o kilka nowych prowincji :
- Dalmację,
- Egipt,
- Panonię,

Wybudował on także Mauzoelum Augusta.